ANDREA BRÍDOVÁ - M&A 3D TLAČ

Lesná 1610/2

908 45 Gbely

IČO: 51059916

DIČ: 1123689435

Kontakt:

0911 466 906

0911 344 487

e-mail:

martin.brida@gbely.netfor Hungary  :  +421 911 344 487

for english language  : +44 7885 720363


Nie som platca DPH.

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) Vládny úrad, Trnava, Slovensko, Trhová 243/2, 917 01 Trnava,tel : 033/551 26 56

Firma registrovaná : OU-SE-OZP-2017/010177-2 č.ž.reg. 240-26269