Ukážka modelovania

V tomto malom návode Vám ukážeme jednoduchý príklad modelovania v Sketchupe.

PDF je voľne dostupné a stiahnuteľné. Jedná sa o malú ukážku jednoduchosti modelovania v tomto 3d programe.