Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 428/2002 Z. z.") spoločnosťou Andrea Brídová - M&A 3D TLAČ, na účely sprostredkovania tovaru, služieb a marketing.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. ČÍTAJTE TU.

Taktiež súhlasíte s Podmienkami objednávky modelov.

Podmienky objednávky modelov:

  1. 3D dáta (dáta pre tlač na 3D tlačiarňach) ktoré vytvorila firma ANDREA BRÍDOVÁ - M&A 3D TLAČ (samostatne alebo v spolupráci s externým dováteľom) , podliehajú výhradnému vlastníctvu ANDREA BRÍDOVÁ - M&A 3D TLAČ (alebo externému dodávateľovi) a objednávateľovi resp. príjemcovi.
  2. Objednávateľovi resp. príjemcovi nie je dovolené širenie týchto dát s treťou stranou bez písomného súhlasu ANDREA BRÍDOVÁ - M&A 3D TLAČ , alebo bez uzatvorenia - Zmluvy o diele.
  3. Jedná sa o 3D tlač alebo kopírovanie dát s treťou stranou.
  4. Akékoľvek porušenie autorských práv budeme riešiť právnymi krokmi podľa autorského zákona SR.
  5. Zároveň si vyhradzujeme právo zverejňovať fotografie našich modelov (vrátene loga tretích strán) pre naše marketingové účeli, ak nie je dohodnuté inak.
  6. vyhotovenie 3D modelu na základe poskytnutých podkladov od "odoberateľa". - úpravy nad rámec týchto podkladov sa účtujú po dohode s "odoberateľom".
  7. objednaním modelu, alebo 3D dát k modelu, súhlasíte s podmienkami objednávky modelov.
  8. modely tlačené formou DLP tlače , sú posielané s podporou po tlači kvôli pevnosti pri preprave, ak nie je dohodnuté vopred inak.
  9. nie sme zodpovedný za vady výtlačkov spôsobené zlým 3D modelom. Za hrúbku stien modelu nesie zodpovednosť objednávateľ (model dodaný objednávateľom) , ak sú z technologického hľadiska steny vyrobiteľné.

Tieto podmienky sú všeobecné a je ich možné upravovať v písomnej podobe na základe vzájomnej dohody.