Podmienky objednávky modelov:

  1. 3D dáta (dáta pre tlač na 3D tlačiarňach) ktoré vytvorila firma ANDREA BRÍDOVÁ - M&A 3D TLAČ (samostatne alebo v spolupráci s externým dováteľom) , podliehajú výhradnému vlastníctvu ANDREA BRÍDOVÁ - M&A 3D TLAČ (alebo externému dodávateľovi) a objednávateľovi resp. príjemcovi.
  2. Objednávateľovi resp. príjemcovi nie je dovolené širenie týchto dát s treťou stranou bez písomného súhlasu ANDREA BRÍDOVÁ - M&A 3D TLAČ , alebo bez uzatvorenia - Zmluvy o diele.
  3. Jedná sa o 3D tlač alebo kopírovanie dát s treťou stranou.
  4. Akékoľvek porušenie autorských práv budeme riešiť právnymi krokmi podľa autorského zákona SR.
  5. Zároveň si vyhradzujeme právo zverejňovať fotografie našich modelov (vrátene loga tretích strán) pre naše marketingové účeli, ak nie je dohodnuté inak.
  6. vyhotovenie 3D modelu na základe poskytnutých podkladov od "odoberateľa". - úpravy nad rámec týchto podkladov sa účtujú po dohode s "odoberateľom".
  7. objednaním modelu, alebo 3D dát k modelu, súhlasíte s podmienkami objednávky modelov.

Tieto podmienky sú všeobecné a je ich možné upravovať v písomnej podobe na základe vzájomnej dohody.