Model motorky v mierke 1/10.

  • statický model
  • dostupný  ako stavebnica alebo ako STL dáta pre tlač