• vytlačené na DLP tlačiarni
  • the model is a kit in white or gray