Model v mierke 1/10 alebo 1/43 , 1/32.

Model vo forme STL je možné upraviť aj na iné mierky prepočtom v sliceri na % .

Model je dlhý viac ako 1m.