• model v  mierke 1/10
  • otvárateľné dvere
  • otvárateľná predná kapota
  • dodávané ako stavebnica
  • variant STL pre tlačiareň – alebo stavebnica modelu