Model F s76 vo veľkosti 21 cm. Model je vo forme stavebnice alebo STL súboru pre vašu 3D tlačiareň.

Stavebnica je z resinu rozdelená pre jednoduché zloženie. K modelu je obrázkový návod.