Lanový báger v mierke 1/43.
Model je vo forme stavebnice z resinovej tlače alebo ako STL model pre vašu tlačiareň.