Model vo veľkosti 20cm.

  • otočné kolesá
  • výkyvná predná náprava
  • funkčné riadenie

Statický model.