Model v mierke 1/24.

  • forma STL pre 3D tlačiareň
  • stavebnica modelu pre zostavenie
    model obsahuje všetky časti vytvorené 3D tlačou formou FDM a DLP